visie

In het kader van meer cultuur en meer creativiteit op school maakt de Gemeentelijke Basisschool plaats voor diverse culturele projecten. Om deze projecten te realiseren werd op externe vraag een werkgroep opgericht van vrijwillige ouders en leerkrachten die een bijzondere affiniteit hebben met dit gegeven. 
Naam van deze werkgroep is TOVERKUNST, naar de naam van de school Toverveld. Deze werkgroep werd opgericht in 1996. Van bij de aanvang werd het klas- en/of schooloverschrijdende karakter van de projecten vooropgesteld. Een school is geen gesloten gemeenschap.